Belasting van personenauto’s en motorrijwielen en motorrijtuigenbelasting, motorrijtuigenbelasting, bestelauto, vaste wand, airbags

[Regeling vervallen per 15-07-2007.]
Geldend van 22-12-2003 t/m 14-07-2007

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen en motorrijtuigenbelasting, motorrijtuigenbelasting, bestelauto, vaste wand, airbags

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Om aan de inrichtingseisen voor een bestelauto te voldoen, moeten kleinere bestelauto’s en bestelauto’s met dubbele cabine zijn voorzien van een vaste wand die de bestuurderscabine van de laadruimte scheidt (artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en artikel 3 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994). Deze vaste wand moet voldoen aan bepaalde eisen, onder andere de eis dat de wand is vervaardigd uit ondoorzichtig en vormvast materiaal.

Ten aanzien van personenauto’s die worden omgebouwd tot bestelauto waarbij een vaste wand verplicht is gesteld, doet zich het volgende voor. De personenauto kan zijn voorzien van een hoofdbeschermingssysteem bij zijdelingse aanrijdingen (verder: side-curtains), een airbagsysteem zich bevindend in de dakrand aan weerszijden van het interieur, dat is bestemd om de inzittenden ter hoogte van de zijkant van het hoofd tegen letstel te beschermen met name bij een zijdelingse aanrijding. De side-curtains zijn boven de zijruiten langs (nagenoeg) de volle lengte van het interieur van de auto aangebracht. Wordt bij ombouw van een dergelijke personenauto tot bestelauto een vaste wand aangebracht, dan kunnen de side-curtains niet meer ontplooien.

Om na de ombouw de werking van de side-curtains te kunnen garanderen is de volgende oplossing toegestaan. Voor zover de zijkanten van de vaste wand tussen bestuurderscabine en laadruimte het ontplooien van de side-curtains verhinderen, mogen deze zijkanten bestaan uit een materiaal dat bij normaal gebruik van een auto een solide, vormvast onderdeel van de vaste wand vormt maar breekt of scheurt bij het ontplooien van de side-curtains. Het materiaal moet rondom onverbrekelijk met de vaste wand en de carrosserie zijn bevestigd. De vaste wand bestaat hierdoor uit één geheel, zij het dat het materiaal aan de zijkanten zal afwijken van het overige materiaal, bijvoorbeeld omdat het dunner is dan de rest van de vaste wand.

Terug naar begin van de pagina