Regeling vaststelling premiepercentage zeevarenden 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-03-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 2003, nr. Z/F-2434009, houdende vaststelling van het premiepercentage zeevarenden 2004 (Regeling vaststelling premiepercentage zeevarenden 2004)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet;

Gezien het advies van het College voor zorgverzekeringen van 24 april 2003 (MFIN/ 23024614) inzake Zfw;

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien plaatsing van de regeling in de Staatscourant later plaatsvindt dan 1 januari 2004, werkt deze regeling terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage zeevarenden 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina