Instellingsbesluit baten–lastendienst NFI

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën van 19 december 2003, nr. 5259698/503, tot instelling van de baten–lastendienst Nederlands Forensisch Instituut

De Minister van Justitie en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten–lastendienst komt te luiden: Nederlands Forensisch Instituut.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2003

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner

De

Minister

van Financiën

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina