Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 19 december 2003, nr. DDS 526 0769

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering oudkomers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het schriftelijk verslag, bedoeld in artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, wordt ingericht overeenkomstig de vragenlijst in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2004.

Deze regeling zal met de toelichting en met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie

M.C.F. Verdonk

Inhoudelijk verslag nieuwkomers 2004

[Vervallen per 01-01-2006]

Het inhoudelijk verslag nieuwkomers 2004 bestaat uit 5 delen:

  • 1. Instroom en bereik nieuwkomers.

  • 2. Overeenkomsten en trajecten.

  • 3. Kenmerken deelnemers.

  • 4. Afronding en uitval.

  • 5. Toetsresultaten.

1. Instroom en bereik nieuwkomers

[Vervallen per 01-01-2006]

1a. Aantal meldingsplichtige nieuwkomers

Aantal nieuwkomers, die in 2003 meldingsplichtig zijn geworden.

 

Nieuwkomer

Totaal

Aantal meldingsplichtige nieuwkomers

   

1b. Bereik nieuwkomers

Bereik van de nieuwkomers die in 2003 meldingsplichtig zijn geworden.

 

Nieuwkomer

Totaal

Hoeveel nieuwkomers hebben aan de meldingsplicht voldaan door zich te melden voor het inburgeringsonderzoek?

   
     

Hoeveel nieuwkomers hebben aan de meldingsplicht voldaan door een ontheffing aan te vragen?

   
     

Hoeveel nieuwkomers hebben niet aan de meldingsplicht voldaan?

   
     

Totaal

   

1c. Aantal verleende ontheffingen voor onbepaalde tijd

Aantal ontheffingen voor onbepaalde tijd verleend in 2003.

 

Nieuwkomer

Totaal

Aantal ontheffingen voor onbepaalde tijd

   

2. Overeenkomsten en trajecten

[Vervallen per 01-01-2006]

2a. Overeenkomsten

Aantal overeenkomsten verdeeld naar doel, afgesloten in 2003.

 

Nieuwkomer

Totaal

Professioneel

   

Educatief

   

Sociaal

   
     

Totaal

   

2b. Volledig vrijstellende beschikkingen

Aantal volledig vrijstellende beschikkingen voor nieuwkomers, afgegeven in 2003.

 

Nieuwkomer

Totaal

Aantal volledig vrijstellende beschikkingen voor nieuwkomers

   

2c. Voorgenomen aantal uren educatie

Totaal aantal uren educatie van het traject zoals opgenomen in de overeenkomsten, die zijn afgesloten in 2003.

 

Nieuwkomer

Totaal

0

   

1–199

   

200–399

   

400–599

   

600–799

   

800 of meer

   

Onbekend

   
     

Totaal

   

3. Kenmerken deelnemers

[Vervallen per 01-01-2006]

3a. Doelgroep nieuwkomers

Onderverdeling van de nieuwkomers naar doelgroep met wie een overeenkomst is afgesloten in 2003.

 

Man

Vrouw

Totaal

Nieuwkomers met Nederlandse nationaliteit

     

Gezinsvormers / -⁠herenigers

     

Voormalige asielzoekers

     

Geestelijke bedienaar

     

Onbekend

     
       

Totaal

     

3b. Opleidingsniveau

Opleidingsniveau van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten in 2003.

 

Nieuwkomer

Totaal

Analfabeet

   

Lees- en schrijfvaardig

   

Laag opgeleid

   

Middelbaar opgeleid

   

Hoog opgeleid

   

Onbekend

   
     

Totaal

   

3c. Land van herkomst

Land van herkomst van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten 2003.

 

Nieuwkomer

Totaal

Marokko

   

Turkije

   

Suriname

   

Nederlandse Antillen en Aruba

   

Irak

   

Iran

   

Afghanistan

   

Somalië

   

Zuid-Europa

   

Oost-Europa

   

Overig Latijns Ame-

rika

   

Overig Afrika

   

Overig Azië

   

Overig

   

Onbekend

   
     

Totaal

   

3d. Leeftijd

Leeftijd van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten in 2003.

 

Nieuwkomer

Totaal

< 20

   

20–29

   

30–39

   

40–49

   

50–59

   

> 59

   

Onbekend

   
     

Totaal

   

4. Afronding en uitval

[Vervallen per 01-01-2006]

4a. Afgeronde trajecten

Aantal afgeronde trajecten in 2003, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2003

   

2002

   

2001

   

2000 of eerder

   
     

Totaal

   

4b. Blijft in traject

Aantal nieuwkomers dat na 31 december 2003 nog in het traject blijft, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2003

   

2002

   

2001

   

2000 of eerder

   
     

Totaal

   

4c. Uitval

Aantal nieuwkomers dat in 2003 is uitgevallen, verdeeld naar startjaar (=jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2003

   

2002

   

2001

   

2000 of eerder

   
     

Totaal

   

4d. Reden van uitval

Aantal nieuwkomers, dat in 2003 is uitgevallen, verdeeld naar reden.

Reden uitval

Nieuwkomer

Totaal

Werk

   

Zwangerschap

   

Geen motivatie

   

Geen kinderopvang

   

Langdurig ziek / overlijden lijden

   

Intergemeentelijke verhuizing

   

Geen passend aanbod

   

Overig

   

Onbekend

   
     

Totaal

   

5. Toetsresultaten

[Vervallen per 01-01-2006]

5a. Verklaringen van de onderwijsinstelling

Aantal verklaringen van de onderwijsinstelling dat in 2003 voor nieuwkomers is uitgereikt.

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2003

   

2002

   

2001

   

2000 of eerder

   
     

Totaal

   

5b. Lezen

Toename van de beheersing van de vaardigheid lezen van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2003.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   
     

Totaal

   

5c. Schrijven

Toename van de beheersing van de vaardigheid schrijven van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2003.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   
     

Totaal

   

5d. Spreken

Toename van de beheersing van de vaardigheid spreken van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2003.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   
     

Totaal

   

5e. Luisteren

Toename van de beheersing van de vaardigheid luisteren van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2003.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   
     

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   
     

Totaal

   
Terug naar begin van de pagina