Besluit tot instelling van een Bedrijfscommissie voor Metaal en Techniek

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-08-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 17 december 2003 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor Metaal en Techniek

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit verstaat onder metaal en techniek:

 • a. het carrosseriebedrijf;

 • b. het centrale verwarmingsbedrijf;

 • c. het elektrotechnische bedrijf;

 • d. de goud- en zilvernijverheid;

 • e. het isolatiebedrijf;

 • f. het loodgieters- en fittersbedrijf;

 • g. het motorvoertuigenbedrijf;

 • h. het tweewielerbedrijf;

 • i. de diamantindustrie;

 • j. het metaalbewerkingsbedrijf.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Er wordt ingesteld een Bedrijfscommissie voor Metaal en Techniek.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 10 leden en 10 plaatsvervangende leden.

 • 3 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisaties van ondernemers

   • -

    5 leden en 5 plaatsvervangende leden door de Federatie Werkgeversorganisaties Metaaltechniek;

  • b. organisaties van werknemers

   • -

    3 leden en 3 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CNV Bedrijvenbond;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door De Unie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2010]

Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaal en Technische Bedrijfstakken (RE/29, 1999) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Den Haag, 17 december 2003

H.H.F. Wijffels

voorzitter

D.B. Modderman

secretaris

Terug naar begin van de pagina