Vaststellingsregeling bedrag voorziening ziektekostenverzekeraars

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2003, Z/F-2434611, houdende vaststelling van het bedrag van de voorziening, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, voor het jaar 2004

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998;

Gezien het advies van de Pensioen & Verzekeringskamer van 3 oktober 2003, kenmerk X 3-2003/8519;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina