Regeling herziening bedragen Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 17 december 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/2003/91582, houdende de herziening van de bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (kopjesbedragen)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 24, derde lid, 48, vijfde lid, en 64a, vierde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, worden als volgt vastgesteld:

  • a. € 28,09 voor de persoon van 21 jaar;

  • b. € 34,46 voor de persoon van 22 jaar;

  • c. € 44,25 voor de persoon van 23 jaar en ouder.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina