Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (Londen (1824) 1890–1949, enz.)

Geldend van 18-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 december 2003, nr. DDI/ST/reg 2/2003, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het consulaat-generaal te Londen (Groot-Brittannië) (1824) 1890–1949, het Nederlandse gezantschap, later de Nederlandse Ambassade in Groot-Brittannië (Londen), (1920) 1937–1945, en het archief van de Nederlandse Ambassade te Londen (1917) 1945–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het consulaat-generaal te Londen (Groot-Brittannië) (1824) 1890–1949, het Nederlandse gezantschap, later de Nederlandse Ambassade in Groot-Brittannië (Londen), (1920) 1937–1945 en het archief van de Nederlandse Ambassade te Londen (1917) 1945–1954, de in kolom 1 van de onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in kolom 2 van deze tabel genoemde jaartal:

1. Inventaris-

nummer

2. Geheel openbaar met ingang van

1 januari:

Consulaat-generaal Londen (1824) 1890–1949

 

459

2025

460

2025

507

2019

513

2019

 

Gezantschap, later Ambassade te Londen (1920) 1937–1945

 

1243

2021

1244

2016

1372

2020

1373

2021

1374

2011

1460

2019

1462

2021

 

Ambassade Londen (1917) 1945–1954

 

1597

2024

1609

2027

1656

2025

1668

2026

1689

2025

1690

2026

1809

2025

1839

2024

1843

2026

1844

2027

1867

2028

1868

2028

1869

2028

1870

2028

1871

2028

1872

2028

1873

2028

1874

2028

1875

2028

1876

2028

1885

2024

1886

2024

1964

2028

1968

2029

1969

2029

2032

2026

2033

2027

2053

2027

2084

2027

2159

2028

2162

2028

2163

2023

2165

2024

2167

2024

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Publicatie van gegevens uit de archief bescheiden geborgen onder in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit zal als bijlage bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het consulaat-generaal te Londen (Groot-Brittannië) (1824) 1890–1949, het Nederlandse gezantschap, later de Nederlandse Ambassade in Groot-Brittannië (Londen), (1920) 1937–1945 en het archief van de Nederlandse Ambassade te Londen (1917) 1945–1954’ worden gevoegd.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina