Regeling Beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945–1954 (1963))

Geldend van 18-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 december 2003, nr. DDI/ST/reg 6/2003, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945–1954 (1963)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van de archieven van diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945–1954 (1963), de in kolom 1 van de onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in kolom 2 van deze tabel genoemde jaartal:

1. Inventaris-

nummer

2. Geheel openbaar met ingang van

1 januari:

Nederlandse ambassade te Bonn

1945–1954

 

182

2030

183

2030

184

2030

185

2030

186

2030

187

2030

188

2030

189

2030

190

2030

191

2030

192

2030

193

2030

194

2030

195

2030

196

2030

197

2030

198

2030

199

2030

200

2030

201

2030

202

2030

203

2030

204

2030

205

2030

206

2030

207

2030

208

2030

209

2030

210

2030

211

2030

212

2030

213

2030

214

2030

215

2030

216

2027

217

2027

219

2026

290

2025

316

2022

319

2027

320

2027

321

2027

356

2029

370

2026

371

2026

376

2027

377

2028

381

2030

399

2022

407

2023

436

2027

463

2030

606

2027

773

2030

 

Nederlandse militaire missie Berlijn 1945–1955

 

819

2028

832

2030

844

2029

852

2026

853

2026

854

2026

860

2030

 

Frankrijk 1943–1955

 

964

2025

972

2024

982

2026

1000

2024

1030

2022

1038

2027

 

Consulaat te Parijs

 

1270

2025

1290

2023

1301

2028

1302

2028

1303

2028

1304

2028

1323

2025

1344

2021

1345

2023

1346

2028

1347

2029

 

Ceylon, Colombo 1940–1953

 

1514

2027

 

Indonesië, Soerabaja 1940–1953

 

1528

2033

1529

2032

1530

2029

1531

2033

1532

2030

1533

2030

1534

2033

1535

2033

1536

2032

1616

2030

1909

2026

1916

2027

1917

2029

1918

2033

1919

2033

 

Nederlandse delegatie Security Council Committee of Good Offices on the Indonesian Question 1946–1949

 

2007

2024

2008

2024

2009

2024

 

Israël 1934–1954

 

2084

2029

2085

2029

2086

2029

2087

2029

2088

2029

 

Kobe (1922) 1945–1954

 

2114

2029

2115

2029

 

Karachi 1945–1954

 

2156

2029

2157

2030

2158

2030

2159

2028

2160

2026

2161

2028

2162

2027

2163

2024

2164

2026

 

Vietnam 1946–1949

 

2188

2025

2189

2025

2191

2013

2192

2025

2193

2025

 

Tanger 1907–1957

 

2229

2032

2230

2033

2231

2030

2232

2023

2233

2026

2234

2033

2263

2032

 

Vancouver 1924–1954

 

2320

2030

2321

2026

2323

2029

2372

2021

 

Lima 1936–1954

 

2410

2026

2411

2019

2412

2021

2413

2030

2414

2020

2415

2024

2424

2026

 

Washington

 

2534

2023

2535

2019

2536

2025

2537

2021

2538

2028

2539

2021

2540

2027

2541

2029

2542

2031

2543

2026

2544

2031

2545

2024

2618

2026

2686

2017

2729

2025

2730

2025

2733

2023

2738

2019

2742

2020

2759

2022

2794

2022

2811

2020

2813

2020

3152

2021

3153

2020

3154

2018

3155

2028

3156

2032

3157

2033

 

Los Angeles 1940–1954

 

3526

2025

3536

2030

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Publicatie van gegevens uit de archief bescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit zal als bijlage bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van diplomatieke en consulaire posten (1856) 1945–1954 (1963)’ worden gevoegd.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina