Wijzigingsregeling Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2003, nr. WJZ 3073713, tot wijziging van de Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997 met het oogmerk binnen het begrip speur- en ontwikkelingswerk eerdere inperkingen ten dele op te heffen

Artikel I

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997.]

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 2 De beslissing op een verzoek, ingediend op de voet van het vorige lid, wordt uiterlijk 1 mei 2004 bekendgemaakt.

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 september 2003 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004), Kamerstukken 29 210, nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2003

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina