Regeling normbedragen studiefinanciering 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling normbedragen studiefinanciering 2004

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 11.1 van de Wet studiefinanciering 2000;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder de wet: de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 2. Vrije voet bij berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage

[Vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 worden de bedragen, genoemd in artikel 3.9, derde lid, van de wet, vastgesteld op € 14.510,48 onderscheidenlijk € 18.656,33.

Artikel 3. Vrije voet eigen inkomsten studerende

[Vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 wordt het bedrag, genoemd in artikel 3.17, eerste lid, van de wet, vastgesteld op € 10.218,46.

Artikel 4. Overzicht normbedragen

[Vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 luiden de bedragen, genoemd in artikel 3.18 van de wet, als volgt:

Overzicht 1. Maandbedragen
 

Hoger onderwijs

Beroeps-

onderwijs

Levensonderhoud

   

a. thuiswonend

€ 336,26

€ 336,26

b. uitwonend

€ 508,35

€ 508,35

Boeken en leermiddelen

€ 50,72

€ 44,37

Normbedrag ziektekostenverzekering

€ 36,70

€ 36,70

Overzicht 2. Financieringsbronnen
 

Hoger onderwijs

Beroeps-

onderwijs

Basisbeurs (excl. toeslagen)

   

a. thuiswonend

€ 74,11

€ 55,85

b. uitwonend

€ 228,20

€ 209,93

Maximale aanvullende beurs / lening (of veronderstelde ouderlijke bijdrage)

   

a. thuiswonend, particulier verzekerd

€ 216,72

€ 299,29

b. thuiswonend, ziekenfonds verzekerd

€ 180,02

€ 262,59

c. uitwonend, particulier verzekerd

€ 234,72

€ 317,30

d. uitwonend, ziekenfonds verzekerd

€ 198,02

€ 280,60

Basislening

€ 253,27

€ 138,52

Toeslag partner

€ 503,30

€ 503,30

Toeslag één-

oudergezin

€ 402,75

€ 402,75

Artikel 5. Hoogte lening

[Vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 wordt het bedrag, genoemd in de artikelen 5.2, derde lid, 5.4, tweede lid en 10.3, derde lid, van de wet, vastgesteld op € 770,53.

Artikel 6. Aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 2004 wordt het bedrag, bedoeld in artikel 6.1, derde lid, van de Regeling studiefinanciering 2000, vastgesteld op € 133,55.

Artikel 7. Inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling normbedragen studiefinanciering 2004’.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A.D.S.M. Nijs

Terug naar begin van de pagina