Regeling vaststelling rentepercentage Wet studiefinanciering 2000 per 1 januari 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling vaststelling rentepercentage Wet studiefinanciering 2000 per 1 januari 2004

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 6.3 van de Wet studiefinanciering 2000;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling rentepercentages voor 2004

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2. Inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling vaststelling rentepercentage Wet studiefinanciering 2000 per 1 januari 2004’.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

A.D.S.M. Nijs

Terug naar begin van de pagina