Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 22-07-2004 t/m 31-12-2004

Regeling houdende vaststelling van de tarieven voor de vergoeding over het kalenderjaar 2004 ter zake het gebruik van spoorweginfrastructuur (Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2004)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Het tarief per treinkilometer bedraagt voor het kalenderjaar 2004 € 0,8619.

Het tarief per keer dat een station van categorie 1 wordt aangedaan bedraagt voor het kalenderjaar 2004 € 2,9502.

Het tarief per keer dat een station van categorie 2 wordt aangedaan bedraagt voor het kalenderjaar 2004 € 0,6685.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van1 januari 2004. Indien de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst na 30 december 2003 is gelegen treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tariefsregeling gebruiksvergoeding 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina