Besluit intrekking VOC-status ’s-Hertogenbosch

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Besluit als bedoeld in artikel 120, eerste lid van de Wet personenvervoer 2000, houdende intrekking van de Aanwijzing ingevolge artikel 39 van de Wet personenvervoer (oud)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 120, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 december 1997, houdende aanwijzing ex artikel 39 Wet personenvervoer (Stcrt. 1997, 249), wordt ingetrokken.

Artikel 2

De bevoegdheden van ’s-Hertogenbosch, bedoeld in artikel IV van de Wet van 13 november 1997 tot wijziging van de Wet personenvervoer, worden ingetrokken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina