Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-06-2013

Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelezen de verzoekschriften van de bestuursorganen van de hierna genoemde gemeenten;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de volgende gemeenten:

 • 1. Ameland

 • 2. Amstelveen

 • 3. Barneveld

 • 4. Bernisse

 • 5. Bergen (N-H)

 • 6. Boxmeer

 • 7. Landgraaf

 • 8. Meerlo-Wanssum

 • 9. Papendrecht

 • 10. Vaals

 • 11. Waalwijk

 • 12. Wassenaar

 • 13. Wormerland

 • 14. Zijpe

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Met ingang van 1 januari 2004 zijn de volgende gemeenten een vergoeding verschuldigd, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman:

 • 1. Overbetuwe

 • 2. Winsum

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina