Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 25-12-2003 t/m 10-06-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 december 2003, nr. WJZ 3063370, houdende uitvoering van artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 wordt vastgesteld op € 13 500 000.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina