Vaststelling aanvraagperiode Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

[Regeling vervallen per 24-02-2005.]
Geldend van 24-12-2003 t/m 23-02-2005

Vaststelling aanvraagperiode Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-02-2005]

Aanvragen voor een subsidie als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen kunnen worden ingediend met ingang van 12 tot en met 30 januari 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 24-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina