Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven beheersovereenkomsten begrotingsjaar 2004

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 24-12-2003 t/m 22-12-2004

Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven beheersovereenkomsten begrotingsjaar 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 31, derde lid, en artikel 40, tweede lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983;

Gelet op artikel 32, vijfde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten 1993;

Gelet op artikel 41, vijfde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling;

Gezien het advies van de Commissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel III

[Vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling.]

Artikel IV

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven beheersovereenkomsten begrotingsjaar 2004.

Artikel V

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina