Regeling Vrijstelling tongkweek

[Regeling vervallen per 12-10-2006.]
Geldend van 21-12-2003 t/m 11-10-2006

Regeling Vrijstelling tongkweek

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-10-2006]

Van het bepaalde in artikel 34 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt vrijstelling verleend met betrekking tot tong (Solea spp.) die voor productie wordt gehouden.

Artikel 2

[Vervallen per 12-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 12 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina