Regeling tarieven Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 26-11-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nieuwe vaststelling tarieven Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen (Regeling tarieven Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen 2004)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage

 

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 366

€ 841

€ 841

€ 841

€ 990

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage

 

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 366

€ 554

€ 554

€ 554

€ 648

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van vracht- en tankschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage

 

tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 841

€ 841

€ 841

€ 990

Olietanker

€ 2.599

€ 2.599

€ 2.599

€ 5.149

Chemicaliëntanker

€ 841

€ 841

€ 841

€ 990

Olie/chemicaliëntanker

€ 2.599

€ 2.599

€ 2.599

€ 5.149

Gastanker

€ 841

€ 841

€ 841

€ 990

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van vracht- en tankschepen en voor de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage

 

tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 554

€ 554

€ 554

€ 648

Olietanker

€ 1.407

€ 1.407

€ 1.407

€ 2.505

Chemicaliëntanker

€ 554

€ 554

€ 554

€ 648

Olie/chemicaliëntanker

€ 1.407

€ 1.407

€ 1.407

€ 2.505

Gastanker

€ 554

€ 554

€ 554

€ 648

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van aannemersmateriaal en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage

 

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemers-materiaal met voortstuwing

€ 366

€ 841

€ 841

€ 841

€ 990

Aannemers-materiaal zonder voortstuwing

€ 366

€ 366

€ 366

€ 366

€ 366

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van aannemersmateriaal en voor de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage

 

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemers-materiaal met voortstuwing

€ 366

€ 554

€ 554

€ 554

€ 648

Aannemers-materiaal zonder voortstuwing

€ 366

€ 366

€ 366

€ 366

€ 366

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde en voor de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage/lengte

 

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 366

€ 841

€ 841

   

Special purpose schip

€ 366

€ 841

€ 841

   

MODU met voortstuwing

€ 366

€ 841

€ 841

   

MODU zonder voortstuwing

€ 366

€ 366

€ 366

   

Hotelplatform

€ 366

€ 366

€ 366

   

Sleepboot

     

€ 366

€ 366

Personentender

     

€ 366

€ 366

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 366

€ 366

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde en voor de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage/lengte

 

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 366

€ 554

€ 554

   

Special purpose schip

€ 366

€ 554

€ 554

   

MODU met voortstuwing

€ 366

€ 554

€ 554

   

MODU zonder voortstuwing

€ 366

€ 366

€ 366

   

Hotelplatform

€ 366

366

€ 366

   

Sleepboot

     

€ 366

€ 366

Personentender

     

€ 366

€ 366

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 366

€ 366

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor het viseren van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Scheepstype

Tonnage/lengte

 

tot 500 GT

vanaf 500 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Vrachtschip

€ 243

€ 313

   

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€ 243

€ 313

   

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 243

€ 243

   

Supply- en supportschip

€ 243

€ 313

   

Sleepboot

   

€ 243

€ 243

Personentender

   

€ 243

€ 243

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

   

€ 243

€ 243

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2005]

Indien een scheepstype niet is opgenomen in de artikelen 2 tot en met 10, wordt voor de afgifte van een certificaat of een verklaring door de inspecteur-generaal het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor een tussentijdse aanpassing van een certificaat of verklaring, is een tarief verschuldigd van € 366.

  • 2 Voor de werkzaamheden nodig voor het verstrekken van een extra exemplaar, een tussentijdse vervanging of de afgifte van een certificaat of verklaring, zonder dat daarvoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 183.

  • 3 Indien ten behoeve van een schip tegelijkertijd meerdere documenten als bedoeld in het tweede lid worden verstrekt, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is voor elk volgend document een tarief verschuldigd van € 118. Voor de vervanging van certificaten of verklaringen die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling tarieven Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina