Regeling tarief ontheffing vaarbewijsplicht 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nieuwe vaststelling tarief ontheffing vaarbewijsplicht (Regeling tarief ontheffing vaarbewijsplicht 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De kosten van behandeling van een aanvraag van een ontheffing van de verplichting tot het voorzien zijn van een geldig vaarbewijs bedragen € 141.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief ontheffing vaarbewijsplicht 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina