Regeling tarief Wet aansprakelijkheid olietankschepen 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nieuwe vaststelling tarief Wet aansprakelijkheid olietankschepen (Regeling tarief Wet aansprakelijkheid olietankschepen 2004)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor de afgifte of waarmerking, dan wel de verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat als bedoeld in artikel 15 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen, is de eigenaar van het schip een vergoeding verschuldigd van € 145.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling tarief Wet aansprakelijkheid olietankschepen 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief Wet aansprakelijkheid olietankschepen 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina