Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nieuwe vaststelling Nederlandse tarieven Schepenwet (Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72, eerste lid, van de Schepenwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De in deze regeling genoemde tarieven zijn verschuldigd voor het verrichten van werkzaamheden of diensten door ambtenaren van Nederland.

Hoofdstuk 2. Tarieven certificaten geklasseerde schepen volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerde passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 23.800

€ 32.301

€ 49.595

€ 69.817

€ 112.272

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

In afwijking van artikel 2 is voor de daar bedoelde werkzaamheden en het daar bedoelde onderzoek van schepen die reeds eerder aan een dergelijk onderzoek onderworpen zijn geweest, het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 6.175

€ 6.513

€ 10.123

€ 12.808

€ 26.647

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerde passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van certificaten vanwege de verbouwing van die schepen, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 6.175

€ 6.513

€ 10.123

€ 12.808

€ 26.647

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerde passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 3.087

€ 3.257

€ 5.062

€ 6.404

€ 13.323

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van certificaten, korte tijd of direct na de nieuwbouw-oplevering van geklasseerde passagiersschepen, welke overgaan van buitenlandse naar Nederlandse vlag, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

€ 14.987

€ 19.407

€ 29.859

€ 41.313

€ 69.460

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het nieuwbouwtarief berekend als de buitenlandse autoriteit geen certificaten heeft afgegeven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerde vracht- en tankschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

     

Scheepstype

tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 8.910

€ 14.911

€ 18.844

€ 24.601

Olietanker

€ 13.184

€ 18.889

€ 22.139

€ 27.475

Chemicaliëntanker

€ 17.661

€ 24.254

€ 27.545

€ 34.416

Olie/chemicaliëntanker

€ 17.382

€ 24.416

€ 27.706

€ 33.244

Gastanker

€ 18.543

€ 26.018

€ 29.309

€ 36.180

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

In afwijking van artikel 7 is voor de daar bedoelde werkzaamheden en het daar bedoelde onderzoek van schepen die reeds eerder aan een dergelijk onderzoek onderworpen zijn geweest, het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

     

Scheepstype

tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 3.274

€ 3.649

€ 3.913

€ 4.249

Olietanker

€ 3.457

€ 3.927

€4.178

€ 4.385

Chemicaliëntanker

€ 5.038

€ 5.450

€ 5.627

€ 6.284

Olie/chemicaliëntanker

€ 4.851

€ 5.393

€6.057

€ 6.308

Gastanker

€ 4.952

€ 5.450

€ 5.715

€ 6.284

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerde vracht- en tankschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van certificaten vanwege de verbouwing van die schepen, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

     

Scheepstype

tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 3.274

€ 3.649

€ 3.913

€ 4.249

Olietanker

€ 3.457

€ 3.927

€ 4.178

€4.385

Chemicaliëntanker

€ 5.038

€ 5.450

€ 5.627

€ 6.284

Olie/chemicaliëntanker

€ 4.851

€ 5.393

€ 6.057

€ 6.308

Gastanker

€4.952

€ 5.450

€ 5.715

€ 6.284

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerde vracht- en tankschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

     

Scheepstype

tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 1.637

€ 1.824

€ 1.957

€ 2.125

Olietanker

€ 1.729

€ 1.964

€ 2.089

€ 2.193

Chemicaliëntanker

€ 2.519

€ 2.725

€ 2.814

€ 3.142

Olie/chemicaliëntanker

€ 2.426

€ 2.697

€ 3.029

€ 3.154

Gastanker

€ 2.476

€ 2.725

€ 2.858

€ 3.142

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van certificaten, korte tijd of direct na de nieuwbouw-oplevering van geklasseerde vrachtschepen en tankschepen, welke overgaan van buitenlandse naar Nederlandse vlag, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

     

Scheepstype

tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

€ 6.092

€ 9.280

€ 11.379

€ 14.425

Olietanker

€ 8.321

€ 11.408

€ 13.158

€ 15.930

Chemicaliëntanker

€ 11.350

€ 14.852

€ 16.586

€ 20.350

Olie/chemicaliëntanker

€ 11.116

€ 14.904

€ 16.881

€ 19.776

Gastanker

€ 11.748

€ 15.734

€ 17.512

€ 21.232

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het nieuwbouwtarief berekend als de buitenlandse autoriteit geen certificaten heeft afgegeven.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerd aannemersmateriaal en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€ 6.767

€ 8.951

€ 14.254

€ 19.649

€ 24.805

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 1.419

€ 2.029

€ 2.305

€ 2.328

€ 2.465

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2005]

In afwijking van artikel 12 is voor de daar bedoelde werkzaamheden en het daar bedoelde onderzoek van geklasseerd aannemersmateriaal dat reeds eerder aan een dergelijk onderzoek onderworpen is geweest, het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€ 2.597

€ 3.362

€ 3.737

€ 4.088

€ 4.310

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 877

€ 1.195

€ 1.195

€ 1.195

€ 1.314

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerd aannemersmateriaal en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van certificaten vanwege de verbouwing van dat materiaal, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€ 2.597

€ 3.362

€ 3.737

€ 4.088

€ 4.310

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 877

€ 1.195

€ 1.195

€ 1.195

€ 1.314

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerd aannemersmateriaal en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€ 1.299

€ 1.682

€ 1.869

€ 2.045

€ 2.155

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 439

€ 598

€ 598

€ 598

€ 657

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden, nodig voor de afgifte van certificaten, korte tijd of direct na de nieuwbouw oplevering van geklasseerd aannemersmateriaal, dat overgaat van buitenlandse naar Nederlandse vlag, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€4.682

€ 6.156

€ 8.996

€ 11.868

€ 14.557

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 1.148

€ 1.612

€ 1.750

€ 1.761

€ 1.889

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het nieuwbouwtarief berekend als de buitenlandse autoriteit geen certificaten heeft afgegeven.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerde schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde, en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 8.760

€ 10.268

€ 11.669

   

Special purpose schip

€ 9.625

€ 12.746

€ 17.987

   

MODU met voortstuwing

€ 11.389

€ 17.377

€ 26.808

   

MODU zonder voortstuwing

€ 4.240

€ 6.075

€ 6.396

   

Hotelplatform

€ 3.794

€ 5.630

€ 6.392

   

Sleepboot

     

€ 5902

€ 7.905

Personentender

     

€ 6.343

€ 8.346

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

5.655

€ 7.922

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2005]

In afwijking van artikel 17 is voor de daar bedoelde werkzaamheden en het daar bedoelde onderzoek van schepen die reeds eerder aan een dergelijk onderzoek onderworpen zijn geweest, het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 2.467

€ 3.258

€ 3.457

   

Special purpose schip

€ 2.467

€ 3.258

€ 3.457

   

MODU met voortstuwing

€ 2.908

€ 4.050

€ 4.601

   

MODU zonder voortstuwing

€ 2.368

€ 3.455

€ 4.004

   

Hotelplatform

€ 1.999

€ 2.908

€ 3.192

   

Sleepboot

     

€ 2.465

€ 2.959

Personentender

     

€ 1.935

€ 2.429

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 1.935

€ 2.429

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerde schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde, en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, vanwege de verbouwing van die schepen, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 2.467

€ 3.258

€ 3.457

   

Special purpose schip

€ 2.467

€ 3.258

€ 3.457

   

MODU met voortstuwing

€ 2.906

€ 4.050

€ 4.601

   

MODU zonder voortstuwing

€ 2.368

€ 3.455

€ 4.004

   

Hotelplatform

€1999

€ 2.908

€ 3.192

   

Sleepboot

     

€ 2.465

€ 2.959

Personentender

     

€ 1.935

€ 2.429

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 1.935

€ 2.429

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van geklasseerde schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde, en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 1.233

€ 1.629

€ 1.728

   

Special purpose schip

€ 1.233

€ 1.629

€ 1.728

   

MODU met voortstuwing

€ 1.454

€ 2.026

€ 2.301

   

MODU zonder

voortstuwing

€ 1.185

€ 1.727

€ 2.002

   

Hotelplatform

€ 1.000

€ 1.454

€ 1.597

   

Sleepboot

     

€ 1.233

€ 1.479

Personentender

     

€ 968

€ 1.215

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 968

€ 1.215

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van certificaten, korte tijd of direct na de nieuwbouw-oplevering van geklasseerde schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde, welke overgaan van buitenlandse naar Nederlandse vlag, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

       

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

€ 5.613

€ 6.763

€ 7.563

   

Special purpose schip

€ 6.046

€ 8.002

€ 10.722

   

MODU met voortstuwing

€ 7.147

€ 10.714

€ 15.704

   

MODU zonder voortstuwing

€3.304

€ 4.765

€ 5.200

   

Hotelplatform

€ 2.897

€ 4.269

€ 4.792

   

Sleepboot

     

€ 4.184

€ 5.432

Personentender

     

€ 4.139

€ 5.388

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

€ 3.795

€ 5.176

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het nieuwbouwtarief berekend als de buitenlandse autoriteit geen certificaten heeft afgegeven.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het tussentijds onderzoek van de uitrusting in verband met het viseren van het veiligheidscertificaat van geklasseerde schepen is een tarief verschuldigd van € 700.

 • 2 Voor het tussentijds onderzoek van de inrichting en uitrusting in verband met het viseren van het certificaat van geschiktheid van geklasseerde gas- en chemicaliëntankers is een tarief verschuldigd van € 878.

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek van geklasseerde bestaande schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een toeslag van 100% van de in deze regeling genoemde tarieven voor de hernieuwde afgifte van certificaten verschuldigd.

 • 2 Het eerste lid is mede van toepassing op schepen als bedoeld in het eerste lid, die een verbouwing hebben ondergaan.

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2005]

Indien een scheepstype niet is opgenomen in een van de genoemde artikelen wordt door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek van een radio-installatie aan boord van de schepen als bedoeld in dit hoofdstuk, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  • a. nieuwbouw radio-installatie: € 1.036;

  • b. jaarlijkse inspectie radio-installatie: € 255;

  • c. herinspectie radio-installatie: € 130.

 • 2 Indien het onderzoek van een radio-installatie aan boord van een in Nederland thuis behorend schip geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt, is onverminderd de artikelen 46 en 47 een toeslag verschuldigd van 25% van het desbetreffende tarief, genoemd in het eerste lid.

 • 3 Voor het verstrekken van een certificaat voor de radio-installatie is een tarief verschuldigd van € 183.

 • 4 Voor zeilende passagiersschepen met een lengte van 40 meter of minder en met een maximale capaciteit voor 36 passagiers gelden de tarieven als vermeld onder het eerste lid, met uitzondering van onderdeel b, waarvoor een tarief geldt van € 223.

Hoofdstuk 3. Tarieven certificaten niet-geklasseerde schepen volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

     

Scheepstype

tot 500 GT

vanaf 500 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Vrachtschip

€ 3.410

€ 4.707

   

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€ 3.852

€ 5.148

   

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 2.091

€ 3.103

   

Supply- en supportschip

€ 3.302

€ 4.698

   

Sleepboot

   

€ 2.526

€ 3.463

Personentender

   

€ 2.350

€ 3.287

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

   

€ 2.243

€ 3.199

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor het viseren van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage/lengte

     

Scheepstype

Tot 500 GT

vanaf 500 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Vrachtschip

€ 611

€ 1.005

   

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€ 655

€ 1.049

   

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 381

€ 757

   

Supply- en supportschip

€ 611

€ 1005

   

Sleepboot

   

€ 537

€ 741

Personentender

   

€ 478

€ 686

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

   

€ 478

€ 686

Artikel 28

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het tussentijds onderzoek van de romp aan de buitenzijde van niet-geklasseerde schepen nodig voor het viseren van het certificaat van deugdelijkheid of het veiligheidscertificaat, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een tarief verschuldigd van € 588.

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek van een radio-installatie aan boord van de schepen als bedoeld in dit hoofdstuk, zijn de volgende tarieven verschuldigd.

  • a. nieuwbouw radio-installatie: € 1.036;

  • b. jaarlijkse inspectie radio-installatie: € 255;

  • c. herinspectie radio-installatie: € 130.

 • 2 Indien het onderzoek van een radio-installatie aan boord van een in Nederland thuis behorend schip geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt, is onverminderd de artikelen 46 en 47 een toeslag verschuldigd van 25% van het desbetreffende tarief, genoemd in het eerste lid.

 • 3 Voor het verstrekken van een certificaat voor de radio-installatie is een tarief verschuldigd van € 183.

 • 4 Voor zeilende passagiersschepen met een lengte 40 meter of minder en met maximale capaciteit voor 36 passagiers gelden de tarieven als vermeld onder het eerste lid, met uitzondering van onderdeel b, waarvoor een tarief geldt van € 223.

Hoofdstuk 4. Tarieven overige documenten

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 30

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek van schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een vergunning krachtens artikel 2bis van de Schepenwet, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

Tonnage/lengte

zonder voortstuwing

met voortstuwing

tot 24 meter

€ 403

€ 501

tot 500 GT

€ 448

€ 646

500 tot 2000 GT

€ 480

€ 732

2000 tot 6000 GT

€ 502

€ 798

6000 tot 9000 GT

€ 516

€ 900

vanaf 9000 GT

€ 561

€ 945

 • 2 Geen tarief is verschuldigd indien het een vergunning betreft, uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het ondernemen van een reis uit een haven in Nederland, in beide gevallen met de bedoeling het schip gereed te maken voor het verkrijgen van een certificaat van deugdelijkheid.

Artikel 31

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek van schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een certificaat van ontheffing als bedoeld in artikel 17 van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van € 409.

Artikel 32

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een verklaring, waaruit blijkt dat het schip voldoet aan de voorschriften voor het vervoer van graan, bedoeld in artikel 128 van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van € 409.

Artikel 33

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een verklaring, waaruit blijkt dat het schip voldoet aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, bedoeld in de artikelen 130 tot en met 130h, van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van € 409.

Artikel 34

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte of de tussentijdse visering van het certificaat van geschiktheid voor het vervoer en het behandelen van beperkte hoeveelheden gevaarlijke en schadelijke vloeistoffen in bulk aan boord van offshore support vessels, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. voor de eerste afgifte € 624;

 • b. voor de hernieuwde afgifte € 425;

 • c. voor de tussentijdse visering € 355.

Artikel 35

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 3 Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, niet leidt tot afgifte van een diploma als sloepsgast, is een tarief verschuldigd van € 108.

Artikel 36

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een verklaring omtrent de bekendheid met de werktuiglijke installatie aan boord van schepen als bedoeld in artikel 112, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van € 344.

 • 2 Voor de afgifte van een verklaring als bedoeld in het eerste lid, zonder dat hiervoor een onderzoek plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 132.

 • 3 Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, niet leidt tot de afgifte van een verklaring als bedoeld in het eerste lid, is een tarief verschuldigd van € 319.

Artikel 37

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor een verzoek aan een buitenlandse autoriteit tot afgifte van certificaten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Schepenwet, is een tarief verschuldigd van € 105.

Artikel 38

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor een tussentijdse aanpassing of een verlenging van een document als bedoeld in deze regeling, is een tarief verschuldigd van € 408.

 • 2 Voor de werkzaamheden nodig voor het verstrekken van een extra exemplaar, een tussentijdse vervanging of een verlenging van een document als bedoeld in deze regeling, alsmede voor de afgifte van een document, met uitzondering van het document, bedoeld in artikel 37, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 183.

 • 3 Indien ten behoeve van een schip tegelijkertijd meerdere documenten als bedoeld in het tweede lid worden verstrekt, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is voor elk volgend document een tarief verschuldigd van € 118.

 • 4 Voor de vervanging van documenten die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

 • 5 Voor de werkzaamheden nodig in het kader van de vernieuwing van een document als bedoeld in deze regeling is, indien het onderzoek door anderen wordt verricht, een tarief van € 183 verschuldigd.

Artikel 39

[Vervallen per 01-01-2005]

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een document als bedoeld in deze regeling, met uitzondering van de documenten, bedoeld in de artikelen 36, 37 en 42, buiten toedoen van de ambtenaren van de Scheepvaartinspectieniet leiden tot de afgifte van dat document, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd € 87 per uur per ambtenaar;

 • b. indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd het tarief dat is vastgesteld voor de afgifte van het document.

Artikel 40

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Schepenwet, die niet op grond van een van de artikelen van deze regeling in rekening worden gebracht, is een tarief verschuldigd van € 87 per uur per ambtenaar.

Hoofdstuk 5. Tarieven goedkeuring uitrustingsstukken

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 41

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het onderzoek ten behoeve van de typegoedkeuring van uitrustingsstukken en materialen, alsmede de daarbij behorende afgifte van documenten ten bewijze dat deze uitrustingsstukken en materialen voldoen aan de bij of krachtens de Schepenwet gestelde eisen, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel.

 • 2 De tarieven, genoemd in kolom 1, zijn verschuldigd indien het document kan worden afgegeven zonder dat daarvoor beproevingen nodig zijn die de aanwezigheid van een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie vereisen.

 • 3 De tarieven, genoemd in kolom 2, zijn verschuldigd indien het document kan worden afgegeven nadat daarvoor beproevingen zijn uitgevoerd die de aanwezigheid van een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie vereisen.

 

Uitrustingstukken/materialen

1

2

 

REDDINGMIDDELEN

   

1.1

Ontkoppelingssystemen

€ 611

€ 1.064

1.1.1

Hydrostatische ontkoppelingssystemen

€ 479

€ 874

1.2

Drinkwater voor noodrantsoenen

€ 479

€ 874

1.3

Materialen voor kunststof reddingboten

€ 479

€ 874

1.4

Materialen voor drijfvermogen

€ 479

€ 874

1.5

Motoren voor reddingboten

€ 611

€ 1064

1.5.1

Buitenboordmotoren voor hulpverl. boten

€ 611

€ 1.064

1.6.1

Valschermsignalen

€ 479

€ 874

1.6.2

Handstakellichten

€ 479

€ 874

1.6.3

Drijvende rooksignalen

€ 479

€ 874

1.7

Noodrantsoenen

€ 479

€ 874

1.9

Reddingboeien

€ 611

€ 1.064

1.10.2

Reddingboeilichten

€ 611

€ 1.064

1.10.3

MOB signalen

€ 479

€ 874

1.11

Reddinggordels

€ 766

€ 1.263

1.12

Automatische opblaasbare vlotten

€ 900

€ 1.810

1.13

Opblaasbare hulpverleningsboten

€ 988

€ 1.898

1.15

Signaalfluiten

€ 479

€ 874

1.16

Verbandtrommels voor reddingsboten

€ 479

€ 874

1.17

Drijvende werplijnen

€ 479

€ 874

1.18

Zoeklichten voor motorreddingboten

€ 479

€ 874

1.19

Davits en kranen, incl. lieren

€ 988

€ 1.898

1.19.1

Afstandsbediening lieren

€ 766

€ 1.456

1.22.1

Reddingboten

€ 1.076

€ 2.163

1.22.2

Hulpverleningsboten

€ 1.076

€ 2.163

1.25

Overlevingspakken

€ 766

€ 1.263

1.26

Lichten voor reddingmiddelen (excl.boeien)

€ 479

€ 874

1.27

Hulpmiddelen tegen warmteverlies (TPA’s)

€ 611

€ 1.066

1.28

Hulpmiddelen t.b.v. drenkelingen

€ 611

€ 1.066

1.29

Materialen voor fabricage reddingvlotten

€ 479

€ 874

 

BRANDBESTRIJDINGS- EN VEILIGHEIDSMIDDELEN

   

2.1.1.1

Persluchttoestellen

€ 611

€ 1.066

2.1.1.2

Ontsnappingstoestellen

€ 611

€ 1.066

2.1.2

Brandwerende kleding

€ 611

€ 1.066

2.1.3

Brandbijlen

€ 479

€ 874

2.1.4

Brandbestendige reddinglijnen

€ 479

€ 874

2.1.5

Brandslangen

€ 479

€ 874

2.1.6

Straalpijpen

€ 479

€ 874

2.1.7

Brandblusmiddelen

€ 611

€ 1.066

2.1.9

Draagbare blustoestellen

€ 611

€ 1.066

2.1.10

Niet draagbare blustoestellen

€ 611

€ 1.066

2.2.1

Beademingstoestellen

€ 611

€ 1.066

2.2.2

Dagseinlampen

€ 611

€ 1.066

2.2.4

Loodsladders

€ 611

€ 1.066

2.2.5

Lijnwerptoestellen

€ 611

€ 1.066

2.2.6

Noodradiobakens (EPIRB’s)

€ 766

€ 1.263

2.2.7

Veiligheidslampen

€ 479

€ 874

2.2.8

Brancards

€ 479

€ 874

2.2.9

Radartransponders (SART’s)

€ 611

€ 1.066

2.2.10

Retro-reflective materiaal

€ 479

€ 874

 

HULPMIDDELEN BIJ DE NAVIGATIE

   

3.1

Navigatielantaarns

€ 766

€ 1.263

3.2.1

Navigatie-radarinstallaties

€ 988

€ 1.706

3.2.2

Automatische radarplot apparatuur (ARPA’s)

€ 988

€ 1.706

3.3

Radiorichtingzoekers/Homing apparatuur

€ 611

€ 1.066

3.5

Echoloden

€ 766

€ 1.263

3.6

Scheepsfluiten

€ 611

€ 1.066

3.7

Radarreflectoren

€ 479

€ 874

3.8.1

Gyrokompassen

€ 766

€ 1.263

3.8.2

Automatische stuurinrichtingen

€ 766

€ 1.263

3.8.3

Koersafwijkingsalarmen

€ 611

€ 1.066

3.9

Magnetische kompassen

€ 611

€ 1.066

3.10

Nachthuizen

€ 479

€ 874

3.11

Peiltoestellen

€ 479

€ 874

3.12

Transmitters

€ 479

€ 1.066

3.13

Log apparatuur

€ 611

€ 1.066

 

DIVERSEN

   

4.1

Computerprogramma’s stabiliteit

€ 611

€ 1.066

4.2.2

Afsluitmiddelen tegen weer en wind etc.

€ 611

€ 1.066

4.5

Over-/onder druk ventielen

€ 611

€ 1.066

 

ANDERE UITRUSTING OP WERKTUIGKUNDIG EN ELECTRONISCH GEBIED

   

5.4

Drinkwatersysteemfilters

€ 611

€ 1.066

5.11.1

Lenswaterolieafscheiders

€ 988

€ 1.898

5.12

Oliegehaltemeters

€ 988

€ 1.898

5.15

Gasdetectors/explosiemeters

€ 611

€ 1.066

5.18

Peilinrichtingen

€ 611

€ 1.066

5.24

Tankwasmachines

€ 611

€ 1.066

5.25

Olie/water grenslaag detectoren

€ 611

€ 1.066

5.27

Ladingslangen

€ 611

€ 1.066

5.28

Wachtalarmen

€ 611

€ 1.066

 

ANDERE UITRUSTING OP SCHEEPSBOUWGEBIED

   

6.2

Onbrandbaar materiaal

€ 611

€ 1.066

6.3.1

Brandschotten klasse A

€ 611

€ 1.066

6.3.2

Brandschotten klasse B

€ 611

€ 1.066

6.4

Dekken klasse A

€ 611

€ 1.066

6.5.1

Plafonds klasse A

€ 611

€ 1.066

6.5.2

Plafonds klasse B

€ 611

€ 1.066

6.6.1

Branddeuren klasse A

€ 611

€ 1.066

6.6.2

Branddeuren klasse B

€ 611

€ 1.066

6.7.1

Laminaten

€ 611

€ 1.066

6.7.2

Brandkleppen

€ 611

€ 1.066

6.7.3

Kabeldoorvoeringen/pijpdoorvoeringen

€ 611

€ 1.066

6.7.4

Ramen

€ 611

€ 1.066

6.7.5

Verfsystemen

€ 611

€ 1.066

6.7.6

Diversen

€ 611

€ 1.066

6.7.7

Vloerbedekkingen

€ 611

€ 1.066

Artikel 42

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Indien het onderzoek, bedoeld in artikel 40, eerste lid, niet leidt tot de afgifte van een document, is, inclusief reistijd, een tarief verschuldigd van € 87 per uur.

 • 2 Voor hernieuwing van een document als bedoeld in artikel 35, eerste lid, is een tarief verschuldigd van € 183.

 • 3 Bij gelijktijdige aanbieding voor een onderzoek ter goedkeuring van meerdere vrijwel identieke uitvoeringen van uitrustingsstukken en materialen, is voor de afgifte van het eerste document het tarief, genoemd in artikel 41 en voor elk van de volgende documenten een tarief verschuldigd van € 183.

Artikel 43

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het onderzoek verbonden aan de produktietest van uitrustingsstukken of onderdelen daarvan is, inclusief reistijd, een tarief verschuldigd van € 87 per uur.

Hoofdstuk 6. Tarieven in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 44

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het behandelen van een verzoek tot samenlading van gevaarlijke stoffen in één laadeenheid is een tarief verschuldigd van € 52.

Artikel 45

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor het behandelen van een verzoek tot goedkeuring op grond van de International Maritime Dangerous Goods Code is een vergoeding verschuldigd van € 241.

Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 46

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en de voor het betreffende onderzoek vastgestelde termijn, opgenomen in de bijlage, wordt overschreden, is per termijnoverschrijdende dag een aanvullend tarief verschuldigd van € 701.

 • 2 De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 47

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in het Algemeen Rijksambtenarenreglement daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 43 per uur per ambtenaar.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde tarief is eveneens voor uitgevoerde onderzoeken in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende werktijden verschuldigd.

Artikel 48

[Vervallen per 01-01-2005]

Alvorens een onderzoek als bedoeld in deze regeling wordt aangevangen, kan vooruitbetaling van het naar verwachting verschuldigde tarief worden verlangd.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Bijlage als bedoeld in artikel 46, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2005]

Onderzoekstermijn als bedoeld in artikel 46, eerste lid. De termijn begint op de dag van vertrek vanuit Nederland en loopt tot aan de dag van terugkomst in Nederland.

 

Tonnage of lengte

Aantal dagen

a. Nieuwbouw

   

Passagiersschip

<500 GT

26

 

500-2000 GT

51

 

2000-6000 GT

76

 

6000-9000 GT

101

 

>9000 GT

151

Vrachtschip

<2000 GT

13

 

2000-6000 GT

29

 

6000-9000 GT

37

 

>9000 GT

51

Olietanker

<2000 GT

16

 

2000-6000 GT

31

 

6000-9000 GT

39

 

>9000 GT

56

Chemicaliëntanker

<2000 GT

17

 

2000-6000 GT

34

 

6000-9000 GT

41

 

>9000 GT

59

Olie/chemicaliëntanker

<2000 GT

19

 

2000-6000 GT

36

 

6000-9000 GT

44

 

>9000 GT

61

Gastanker

<2000 GT

20

 

2000-6000 GT

39

 

6000-9000 GT

46

 

>9000 GT

64

Aannemersmateriaal met voortstuwing

<500 GT

8

 

500-2000 GT

12

 

2000-6000 GT

26

 

6000-9000 GT

38

 

>9000 GT

51

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

<500 GT

2

 

vanaf 500 GT

3

Supply- en supportschip

<500 GT

12

 

500-2000 GT

16

 

>2000 GT

18

Special purpose schip

<500 GT

11

 

500-2000 GT

16

 

>2000 GT

26

Modu met voortstuwing

<500 GT

16

 

500-2000 GT

27

 

>2000 GT

52

Modu zonder voortstuwing

<500 GT

6

 

500-2000 GT

7

 

>2000 GT

7

Hotelplatform

<500 GT

4

 

500-2000 GT

6

 

>2000 GT

7

Sleepboot

<24 meter

8

 

>24 meter

11

Personentender

<24 meter

8

 

>24 meter

12

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

<24 meter

7

 

>24 meter

11

b. Overname en verbouw

   

Passagiersschip

<500 GT

4

 

<2000 GT

8

 

2000-6000 GT

10

 

6000-9000 GT

12

 

>9000 GT

22

Vrachtschip

<6000 GT

6

 

>6000 GT

8

Olietanker

<2000 GT

6

 

2000-9000 GT

8

 

>9000 GT

10

Chemicaliëntanker

<2000 GT

8

 

2000-9000 GT

10

 

>9000 GT

12

Olie/chemicaliëntanker

<6000 GT

10

 

6000-9000 GT

12

 

>9000 GT

14

Gastanker

<2000 GT

8

 

2000-9000 GT

10

 

>9000 GT

12

Aannemersmateriaal met voortstuwing

<2000 GT

6

 

>2000 GT

8

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

-

2

Supply- en supportschip

-

6

Special purpose schip

-

6

Modu met voortstuwing

<2000 GT

8

 

>2000 GT

10

Modu zonder voortstuwing

<500 GT

6

 

500-6000 GT

8

Hotelplatform

-

6

Sleepboot

-

6

Personentender

<24 meter

4

 

>24 meter

6

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

<24 meter

4

 

>24 meter

6

c. Hernieuwing certificaten

   

Passagiersschip

<500 GT

2

 

<2000 GT

4

 

2000-6000 GT

5

 

6000-9000 GT

6

 

>9000 GT

11

Vrachtschip

<6000 GT

3

 

>6000 GT

4

Olietanker

<2000 GT

3

 

2000-9000 GT

4

 

>9000 GT

5

Chemicaliëntanker

<2000 GT

4

 

2000-9000 GT

5

 

>9000 GT

6

Olie/chemicaliëntanker

<6000 GT

5

 

6000-9000 GT

6

 

>9000 GT

7

Gastanker

<2000 GT

4

 

2000-9000 GT

5

 

>9000 GT

6

Aannemersmateriaal met voortstuwing

<2000 GT

3

 

>2000 GT

4

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

-

1

Supply- en supportschip

-

3

Special purpose schip

-

3

Modu met voortstuwing

<2000 GT

4

 

>2000 GT

5

Modu zonder voortstuwing

<500 GT

3

 

500-6000 GT

4

Hotelplatform

-

3

Sleepboot

-

3

Personentender

<24 meter

2

 

>24 meter

3

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

<24 meter

2

 

>24 meter

3

d. Hernieuwing certificaten SI schepen

   

Vrachtschip

-

5

Aannemersmateriaal met voortstuwing

<500 GT

6

 

>500 GT

7

Aannemersmat. zonder voortstuwing

-

2

Supply- en supportschip

-

5

Sleepboot

<24 meter

4

 

>24 meter

5

Personentender

-

4

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

-

4

     

e. Viseren certificaten SI schepen

   

Vrachtschip

<500 GT

1

 

>500 GT

2

Aannemersmateriaal met voortstuwing

-

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

-

1

Supply- en supportschip

<500 GT

1

 

>500 GT

2

Sleepboot

<24 meter

1

 

>24 meter

2

Personentender

-

1

Patr.-, peil- en meetvaartuig

-

1

     

f. Afgifte diploma of verklaring

   

Diploma sloepsgast met onderzoek

 

5

Verklaring bestman met/zonder verklaring

 

1

Verklaring bekendheid mk met/zonder verklaring

 

1

     

g. Afgifte verklaring bemand werken

   

Eerste afgifte

<2000 GT

2

Eerste afgifte

2000<6000 GT

3

Eerste afgifte

>6000 GT

4

Hernieuwde afgifte

-

2

Visering verklaring bemand werken (SI schepen)

-

1

     

h. Prototype keur met beproevingen

   

Reddinggordels

 

2

Automatisch opblaasbare vlotten

 

3

Opblaasbare hulpverleningsboten

 

3

Davits en kranen, incl. lieren

 

3

Afstandsbediening lieren

 

2

Reddingboten

 

4

Hulpverleningsboten

 

4

Overlevingspakken

 

2

Noodradiobakens

 

2

Navigatielantaarns

 

2

Navigatie-radarinstallaties

 

3

Automatische radar plot apparatuur

 

3

Echoloden

 

2

Gyrokompassen

 

2

Automatische stuurinrichtingen

 

2

Lenswaterolieafscheiders

 

3

Oliegehaltemeters

 

3

Hydrostatische ontkoppelings systemen

 

1

Drinkwater voor noodrantsoenen

 

1

Materiaal voor kunststof reddingboten

 

1

Materiaal voor drijfvermogen

 

1

Valschermsignalen

 

1

Handstakellichten

 

1

Drijvende rooksignalen

 

1

Noodrantsoenen

 

1

MOB signalen

 

1

Signaalfluiten

 

1

Verbandtrommels voor reddingboten

 

1

Drijvende werplijnen

 

1

Zoeklichten voor motorreddingboten

 

1

Lichten voor reddingmiddelen, excl. boeien

 

1

Materiaal voor opblaasbare vlotten

 

1

Brandbijlen

 

1

Brandbestendige reddinglijnen

 

1

Brandslangen

 

1

Straalpijpen

 

1

Veiligheidslampen

 

1

Brancards

 

1

Retro-reflective materiaal

 

1

Radarreflectoren

 

1

Nachthuizen

 

1

Peiltoestellen

 

1

Transmitters

 

1

Overige producten

 

2

     

i. Overige werkzaamheden

   

Afgifte NLS/COFCOS certificaat

 

1

Aanpassing certificaat met onderzoek

 

1

Afgifte verklaring met onderzoek

 

1

Afgifte vrijstelling met onderzoek

 

1

Intermediate survey COF gas- en chem. tankers

 

2

Intermediate survey COFCOS suppliers

 

1

Periodical survey VC uitrusting

 

1

Tussentijdse visering van droogzetting SI-schepen

 

1

Terug naar begin van de pagina