Regeling Nederlandse tarieven vaarbevoegdheidsbewijs en type rating certificate 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nieuwe vaststelling van de tarieven voor verstrekking van vaarbevoegdheidsbewijzen en type rating certificates (Regeling Nederlandse tarieven vaarbevoegdheidsbewijs en type rating certificate 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 62, aanhef en onderdelen c en h, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De kosten van de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs bedragen:

 • a. € 63 voor elk vaarbevoegdheidsbewijs of een duplicaat van een vaarbevoegdheidsbewijs, waarop ten minste één van de volgende functies voorkomt:

  • 1°. kapitein;

  • 2°. eerste stuurman;

  • 3°. wachtstuurman;

  • 4°. hoofdwerktuigkundige;

  • 5°. tweede scheepswerktuigkundige;

  • 6°. wachtwerktuigkundige;

  • 7°. eerste maritiem officier;

  • 8°. maritiem officier;

  • 9°. schipper zeevisvaart;

  • 10°. plaatsvervangend schipper zeevisvaart;

  • 11°. stuurman zeevisvaart; of

  • 12°. werktuigkundige zeevisvaart;

 • b. € 42 voor elk vaarbevoegdheidsbewijs of duplicaat van een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de onder a genoemde functies niet voorkomen.

 • c. € 63 voor een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Zeevaartbemanningswet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De kosten voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte of verlenging van een type rating certificate als bedoeld in artikel 85 van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart bedragen € 63.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling Nederlandse tarieven vaarbevoegdheidsbewijs 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nederlandse tarieven vaarbevoegdheidsbewijs en type rating certificate 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina