Subsidieplafond 2004 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 24-12-2003 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafond 2004 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Met betrekking tot het begrotingsjaar 2004 wordt voor alle in artikel 2 van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties genoemde categorieën gezamenlijk een subsidieplafond vastgesteld van € 26,5 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina