Regeling tarieven controle radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nieuwe vaststelling van de tarieven voor de controle op de inbouw en het functioneren van radarinstallaties en bochtaanwijzers voor de Rijnvaart (Regeling tarieven controle radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 12b, tweede lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor de controle op de inbouw en het functioneren van een radarinstallatie of een bochtaanwijzer, alsmede voor de afgifte van de verklaring, bedoeld in artikel 9 van de Voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van radarinstallaties en bochtaanwijzers voor de Rijnvaart, is de hierna volgende vergoeding verschuldigd:

  • a. voor periodieke inspectie en afgifte van een verklaring € 161;

  • b. voor herinspectie als gevolg van geconstateerde gebreken € 130.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel [Red: 4.]

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven controle radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina