Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond 2004 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 24-12-2003 t/m 22-12-2004

Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond 2004 van Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 4 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart kunnen worden ingediend van 1 januari 2004 tot en met 31 januari 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor de aanvraagperiode van 1 januari 2004 tot en met 31 januari 2004 bedraagt het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart, € 2,655 miljoen waarvan maximaal € 750 000,– is bestemd voor het verlenen van subsidie in de categorie agrarische structuurversterking, bedoeld in artikel 2, onderdeel g, van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C. P. Veerman

Terug naar begin van de pagina