Regeling tarieven Rijnpatenten, dienstboekjes, vaartijdenboek en verklaring vaartijdenboek 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 31-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de tarieven voor de afgifte van Rijnpatenten, dienstboekjes, vaartijdenboeken en verklaringen vaartijdenboek (Regeling tarieven Rijnpatenten, dienstboekjes, vaartijdenboek en verklaring vaartijdenboek 2004)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Voor de afgifte van een Rijnpatent is een vergoeding verschuldigd van € 60.

  • 2 Voor de uitbreiding, het verlengen, het vervangen of het omruilen van een Rijnpatent is een vergoeding verschuldigd van € 50.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 2 Voor het jaarlijks afstempelen van een dienstboekje is een vergoeding verschuldigd van € 4,20.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 3 Voor het verrichten van mutaties in het vaartijdenboek is een vergoeding verschuldigd van € 4,20.

  • 4 Voor het verrichten van mutaties in een verklaring bij het vaartijdenboek is een vergoeding verschuldigd van € 4,20.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling tarieven Rijnpatenten, dienstboekjes, vaartijdenboek en verklaring vaartijdenboek wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Rijnpatenten, dienstboekjes, vaartijdenboek en verklaring vaartijdenboek 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina