Regeling vergoedingen binnenvaart 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de vergoedingen binnenvaart (Regeling vergoedingen binnenvaart 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 56 van de Wet vervoer binnenvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De aanvrager is een vergoeding verschuldigd van:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen binnenvaart 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina