Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Dienst Regelingen LNV i.o.

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en de Minister van Financiën tot instelling van de tijdelijke baten-lastendienst Dienst Regelingen LNV i.o.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Aan de Dienst Basisregistraties, Dienst LNV Loket, Laser en Bureau Heffingen gezamenlijk wordt onder de naam Dienst Regelingen LNV i.o. de status van tijdelijke baten-lastendienst verleend.

  • 3 De tenaamstelling van de tijdelijke baten-lastendienst komt te luiden: Dienst Regelingen LNV i.o..

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Dienst Regelingen LNV i.o..

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

De

Minister

van Financiën

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina