Instellingsbesluit (baten–lasten) Dienst Landelijk Gebied

[Regeling vervallen per 01-01-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-06-2015

Instellingsbesluit (baten–lasten) Dienst Landelijk Gebied

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 2 De tenaamstelling van de baten–lastendienst komt te luiden: (baten–lasten) Dienst Landelijk Gebied

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit (baten–lasten) Dienst Landelijk Gebied.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

De

Minister

van Financiën

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina