Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004

[Regeling vervallen per 20-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 21-12-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 december 2003, HBO/FI-2003/55013, houdende onder meer vaststelling van bedragen en factoren als bedoeld in het Bekostigingsbesluit WHW (Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel E.9, vierde lid, van de Invoeringswet W.H.B.O. en de artikelen 2.22, 3.3, 3.3a, 3.4a, 3.7, 3.12, tweede lid, 5.3, vierde lid, en 5.5, vierde lid, van het Bekostigingsbesluit WHW;

Na overleg, bedoeld in artikel 1.2 van het Bekostigingsbesluit WHW;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 20-12-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Instellingen van hoger onderwijs

[Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 2.1. Vaststelling van de bedragen voor klinische ondersteuning

[Vervallen per 20-12-2006]

De bedragen, bedoeld in artikel 2.22 van het besluit, zijn:

  • a. voor de openbare universiteit te Maastricht: € 1.489.000;

  • b. voor de bijzondere universiteit te Amsterdam: € 923.000.

Artikel 2.2. De bekostigingsniveaus

[Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 2.3. De indelingen van de opleidingen

[Vervallen per 20-12-2006]

  • 2 De indeling van de groepen van opleidingen als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van het besluit wordt vastgesteld conform bijlage 2 bij deze regeling. Indien een hogeschool is ontstaan uit een fusie van twee of meer hogescholen die na de peildatum heeft plaatsgevonden, worden de groepen bepaald voor de op de peildatum bestaande hogescholen.

Artikel 2.4. De vaststelling van de factoren

[Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 2.5. Verhoging exploitatiedeel van hogescholen met opleidingen op het gebied van de kunst, lerarenopleidingen op het gebied van de kunst of opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg

[Vervallen per 20-12-2006]

De bedragen, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit zijn vastgesteld conform bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 2.6. De ruimtebehoeftenorm per hogeschool

[Vervallen per 20-12-2006]

De ruimtebehoeftenorm per hogeschool, bedoeld in artikel 3.12, tweede lid, van het besluit, wordt vastgesteld conform bijlage 5 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Tijdelijke en Overgangsbepalingen

[Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 3.1. Aanvullende vergoeding opleidingen tot leraar basisonderwijs

[Vervallen per 20-12-2006]

Het bedrag ten behoeve van vernieuwingsprojecten, bedoeld in artikel 5.5, eerste lid, van het besluit, is € 14.414.421.

Artikel 3.2. Verhoging onderwijsvraag van opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 3.3. Bekostiging van opleidingen als bedoeld in artikel E.9, tweede lid, van de Invoeringswet W.H.B.O

[Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 4.1. Intrekking Regeling bekostiging hoger onderwijs 2002

[Vervallen per 20-12-2006]

De Regeling bekostiging hoger onderwijs 2002 wordt met ingang van 1 januari 2004 ingetrokken.

Artikel 4.2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 4.3. Citeertitel

[Vervallen per 20-12-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004.

Artikel 4.4. Bekendmaking

[Vervallen per 20-12-2006]

Deze regeling wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

A.D.S.M. Nijs

Bijlage 1

[Vervallen per 20-12-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 2

[Vervallen per 20-12-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 3

[Vervallen per 20-12-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 4. Verhoging exploitatiedeel van hogescholen met opleidingen op het gebied van de kunst, lerarenopleidingen op het gebied van de kunst of opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg

[Vervallen per 20-12-2006]

De bedragen waarmee het exploitatiedeel van hogescholen met kunst- of gezondheidszorgopleidingen in 2005 wordt verhoogd, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Hogeschool

Kunst

Gezondheidszorg

Totaal

 

Regulier

Bijzonder

Mondzorg

Masters

 

00MF

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

7.950.844

     

7.950.844

02BY

Gerrit Rietveld Academie

1.805.579

     

1.805.579

02NT

Design Academy Eindhoven

773.916

     

773.916

04CS

Hogeschool Helicon

1.249.821

     

1.249.821

07GR

Avans Hogeschool Breda/Tilburg

863.624

     

863.624

14NI

Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

8.205.776

     

8.205.776

15CL

Fontys Hogescholen Eindhoven

1.476.596

   

822.845

2.299.441

21QA

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

20.891.908

     

20.891.908

21QL

Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch

263.434

     

263.434

21RI

Hogeschool Leiden

     

303.424

303.424

21WN

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

638.933

     

638.933

22BO

Fontys Hogescholen Tilburg

7.023.981

     

7.023.981

22OJ

Hogeschool Rotterdam

1.765.935

   

534.849

2.300.784

23AH

Saxion Hogeschool Enschede

2.231.309

   

87.427

2.318.736

23KJ

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Den Haag

6.657.098

2.708.258

   

9.365.356

25BE

Hanzehogeschool Groningen

4.782.028

 

955.656

761.132

6.498.816

25DW

Hogeschool Utrecht

   

1.843.764

1.049.127

2.892.891

25JX

Hogeschool Zuyd

5.397.591

   

92.570

5.490.161

25KB

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

   

1.462.784

1.085.127

2.547.911

27NF

ArtEZ hogeschool

11.631.381

     

11.631.381

27PZ

Hogeschool INHOLLAND

943.026

 

2.124.094

791.988

3.859.108

             

Totaal

 

84.552.780

2.708.258

6.386.298

5.528.489

99.175.825

Bijlage 5

[Vervallen per 20-12-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 6

[Vervallen per 20-12-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina