Mandaat bevoegdheid beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar

[Regeling vervallen per 17-06-2004.]
Geldend van 25-12-2003 t/m 16-06-2004

Besluit van de Minister van Justitie van 10 december 2003, nr. 5260740/503, houdende mandaat van de bevoegdheid tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 1

[Vervallen per 17-06-2004]

  • 2 Indien de te beëdigen persoon behoort tot een dienst die ressorteert onder enig ministerie, geschiedt de beëdiging in handen van het hoofd van die dienst.

Artikel 2

[Vervallen per 17-06-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 17-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 oktober 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2003

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina