Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties in de vleeswarenindustrie Schilthuisaftrek (PVV) 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Besluit van het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2003 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de vleeswarenindustrie die in aanmerking komen voor de Schilthuisaftrek (Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties in de vleeswarenindustrie Schilthuisaftrek (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 4 van Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004, artikel 4 van Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2004 en artikel 4 van Verordening heffingen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2004;

Besluit:

Artikel 1

Als ondernemersorganisatie als bedoeld in artikel 4 van de Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004, artikel 4 van de Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2004 alsmede artikel 4 van Verordening heffingen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2004 worden aangewezen:

  • -

    Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie;

  • -

    Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten.

Artikel 2

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

  • 2 Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties in de vleeswarenindustrie Schilthuisaftrek (PVV) 2004.

Zoetermeer, 10 december 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina