Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties handel in vee Schilthuisaftrek (PVV) 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2003 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de handel in vee die in aanmerking komen voor de Schilthuisaftrek (Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties handel in vee Schilthuisaftrek (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 4 van de Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004;

Besluit:

Artikel 1

Als ondernemersorganisatie als bedoeld in artikel 4 van de Verordening heffing handel in vee (PVV) 2004 worden aangewezen:

 • -

  Afdelingen Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee;

 • -

  Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland;

 • -

  Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel.

Artikel 2

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

 • 2 Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties handel in vee Schilthuisaftrek (PVV) 2004.

Zoetermeer, 10 december 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina