Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2003

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 26-12-2003 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2003

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4.1.4. van de Uitvoeringsregeling WEB;

Besluit:

Artikel 1. Model financiële verantwoording rijksbijdrage

[Vervallen per 01-08-2008]

Het model voor de financiële verantwoording rijksbijdrage educatie 2003 wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Controleprotocol

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1. Het controleprotocol ten behoeve van de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij deze regeling.

  • 2. Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2003.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

A.D.S.M. Nijs

Terug naar begin van de pagina