Besluit verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998

[Regeling vervallen per 14-07-2004.]
Geldend van 24-12-2003 t/m 13-07-2004

Besluit van 8 december 2003 tot verlenging van de termijn waarbinnen een afnemer wordt beschouwd als beschermde afnemer in de zin van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 (Besluit verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 27 oktober 2003, nr. WJZ 3061502;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Gaswet en artikel 1, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998;

De Raad van State gehoord (advies van 6 november 2003 nr. W.10.03.0450/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 4 december 2003, nr. WJZ 3068859;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 14-07-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 14-07-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 december 2003

Beatrix

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de drieëëntwintigste december 2003

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina