Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 07-11-2004 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2003, nr. WJZ 3071789, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2003

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina