Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 11-06-2004 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2003, nr. WJZ 3071802, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB bedraagt:

  • a. voor subsidies voor een strategieproject: € 2 000 000;

  • b. voor subsidies voor een haalbaarheidsproject: € 2 000 000;

  • c. voor subsidies voor een vernieuwingsproject: € 1 000 000.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2003

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina