Wijzigingsregeling Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2003, DVVO/ZV-U-2432162, houdende wijziging van de Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 4 en 6 van het Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen.]

B

Voor het jaar 2004 worden vastgesteld de in artikel 1 bedoelde:

  • 1. bijlage Aanvraag voorschot Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen 2004 ten behoeve van het model van de aanvraag van een voorschot op de rijksvergoeding voor woonvoorzieningen;

  • 2. bijlage Kostenopgave Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen 2004 ten behoeve van het model van de kostenopgave.

C

Voor het jaar 2004 worden vastgesteld de in artikel 1a bedoelde:

  • 1. bijlage Accountantsverklaring Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen ten behoeve van het model van de accountantsverklaring;

  • 2. bijlage Controle- en rapportageprotocol 2004 ten behoeve van het model van het controle- en rapportageprotocol.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal met toelichting en bijbehorende bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina