Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 18-12-2003 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 december 2003, nr.WJZ 3071123, tot wijziging van het subsidieplafond voor 2003 en vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling bedraagt € 0.

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2003

De

Minister

van Economische zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina