Regeling aanvullende bekostiging internetvoorziening voortgezet onderwijs 2004

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geldend van 01-08-2004 t/m 31-07-2005

Regeling aanvullende bekostiging internetvoorziening voortgezet onderwijs 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 2. Aanvullende bekostiging internetvoorziening 1 januari 2004 tot en met 31 juli 2004

[Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 5. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2005]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan de internetvoorziening van de school. Verrekening van eventueel niet bestede middelen of voorschotten vindt niet plaats.

  • 2 De ontvangen aanvullende bekostiging wordt herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina