Besluit verlenen machtiging tot deelname aan gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land

Geldend van 01-02-2004 t/m heden

Besluit van 4 december 2003, nr. 03.005017 tot het verlenen van machtiging aan de besturen van de Stichting Nieuw Land en van de Stichting voor Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land

Wij Beatrix bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 november 2003, nr. BW2003/85754, Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur, handelend in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mr. Medy C. van der Laan;

Gelet op artikel 93 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelezen het verzoek van het bestuur van de Stichting Nieuw Land van 6 oktober 2003 en van het bestuur van de Stichting voor Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders van 29 oktober 2003, alsmede de besluiten van Provinciale Staten van Flevoland van 4 september 2003, van de Algemene Vergadering van het Waterschap Zuiderzeeland van 6 oktober 2003, en van de raden van de gemeenten Dronten van 28 augustus 2003, van Lelystad van 28 augustus 2003, van Urk van 18 september 2003 en van Zeewolde van 25 september 2003;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De besturen van de Stichting Nieuw Land en van de Stichting voor Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders te machtigen tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2003

Beatrix

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina