Instellingsbesluit begeleidingscommissie pilot AOE-hond

[Regeling vervallen per 15-12-2005.]
Geldend van 15-12-2003 t/m 14-12-2005

Instellingsbesluit begeleidingscommissie pilot AOE-hond

Artikel 2

[Vervallen per 15-12-2005]

De begeleidingscommissie pilot AOE-hond heeft tot taak:

  • a. de begeleiding van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond bij de uitvoering van de pilot AOE-hond;

  • b. het evalueren van de pilot AOE-hond;

  • c. het schriftelijk rapporteren over de uitkomsten van de uit te voeren evaluatie aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 15-12-2005]

  • 1 De begeleidingscommissie pilot AOE-hond bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en twee leden.

  • 2 Als voorzitter treedt op: de heer J.C. Zoodsma, Korps landelijke politiediensten, Dienst Levende Have Politie.

  • 3 Als leden treden op: de heer M.G.M. Looijmans, LSOP en de heer drs. A.Th.H.A. Verheij, Openbaar Ministerie.

Artikel 4

[Vervallen per 15-12-2005]

De begeleidingscommissie pilot AOE-hond stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 5

[Vervallen per 15-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2003 en vervalt gelijktijdig met het vervallen van de Regeling pilot AOE-hond.

Artikel 6

[Vervallen per 15-12-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit begeleidingscommissie pilot AOE-hond.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2003

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina