Regeling herlevingstermijn WW

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2003, Directie Sociale Verzekering, nr. SV/F&W/2003/90418B, houdende het buiten toepassing verklaren van de maximale herlevingstermijn voor de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (Regeling herlevingstermijn WW)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 2. Intrekking

De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juli 1994, nr. 943457 (Stcrt. 210), wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina