Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003

[Regeling vervallen per 15-07-2006.]
Geldend van 20-12-2003 t/m 14-07-2006

Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003

Het bestuur van het Bosschap,

gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003, d.d. 29 januari 2003

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2006]

Er worden geen gemeenten, bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003 aangewezen.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.

Zeist, 3 december 2003

A. Jorritsma-Lebbink

voorzitter

G.J.P. Jansen

secretaris

Terug naar begin van de pagina