Vaststellingsregeling subsidieplafond, normbedrag en beleidsprioriteiten voor subsidies als bedoeld in artikel 19, Subsidieregeling welzijnsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 12-12-2003 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 december 2003, DSB/IN-2413868, houdende vaststelling van het subsidieplafond, het normbedrag en de beleidsprioriteiten voor subsidies als bedoeld in artikel 19 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van de subsidies als bedoeld in artikel 19 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid voor het jaar 2004 bedraagt € 9 999 528.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

In het jaar 2004 zijn de beleidsprioriteiten, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, beperkt tot het bekend gemaakte beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de begroting 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina