Besluit 2003/2 PT heffing promotie witlof 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-12-2004.]
Geldend van 20-12-2003 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 2 december 2003, houdende de vaststelling van het percentage van de heffing op witlof voor het jaar 2003 (Besluit 2003/2 PT heffing promotie witlof 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op artikel 3, derde lid, van de Verordening PT heffing promotie witlof 2003;

gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit, d.d. 10 november 2003;

BESLUIT:

Artikel 1

Het percentage als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Verordening PT heffing promotie witlof 2003,

bedraagt: 0,4%.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Dit besluit de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 2 december 2003

De

voorzitter

J. van der Veen

De

secretaris

C. Kuijvenhoven

Terug naar begin van de pagina