Besluit PT heffing groenten en fruit 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-07-2005.]
Geldend van 05-12-2004 t/m heden

Besluit van het Productschap Tuinbouw van 2 december 2003, houdende de vaststelling van de percentages van de heffingen groenten en fruit voor het jaar 2004 (Besluit PT heffing groenten en fruit 2004)

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffingen groenten en fruit 2004

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 2 december 2003

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina