Besluit 2004 PT bijzondere heffing fruit en champignons 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-12-2004.]
Geldend van 14-08-2004 t/m heden

Besluit van het Productschap Tuinbouw van 2 december 2003, houdende de vaststelling van de bedragen van de bestemmingsheffing ten behoeve van de teelt van fruit en champignons voor het jaar 2004 (Besluit 2004 PT bijzondere heffing fruit en champignons 2004)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op artikel 4, tweede lid, van de Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons 2004;

gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit d.d. 10 november 2003;

BESLUIT:

Artikel 1

Voor de volgende, in het eerste lid van artikel 4 van de verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons 2004 genoemde groepen, wordt de heffing voor het jaar 2004 als volgt vastgesteld:

Groep

Omschrijving

Bedrag

32

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van appelen

€ 72,95 per ha

33

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van peren

€ 108,30 per ha

34

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van klein fruit

€ 306,93 per ha

35

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van overige pit- en steenvruchten

€ 164,06 per ha

36

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van akkerbouwmatig geteeld fruit

€ 32,40 per ha

60

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt onder glas van fruit

€ 7,48 per are

75

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van champignons

€ 1,64 per m2 teeltoppervlakte

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2004 PT bijzondere heffing fruit en champignons 2004.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

Zoetermeer, 2 december 2003

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina